www.borzecin.eu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oglądasz teraz
Aktualności

Program 500+ w Gminie Stare Babice

Email Drukuj PDF

Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, potocznie nazwanego 500+. Szczegółowe informacje i wytyczne w tym zakresie pojawiły się na stornie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym poradnikiem na stronie;

http://www.stare-babice.pl/pl/news/500-w-gminie-stare-babice

 

Przetarg na remont ul. Poprzecznej i Rataja

Email Drukuj PDF

W dniu 3 marca 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew. Na stronie zamieszczono m. in. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz określono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert na dzień 25.03.2016. Jako termin wykonania zamówienia wskazano 15.10.2016 roku. Informacja o wynikach przetargu po 25.03.2016 roku. Szczegółowe informacje na:

http://www.zdp.pwz.pl/przetargi/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4121w-ul-rataja-gm-ozarow-mazowiecki-ul-poprzeczna-gm-stare-babice-dl-447615-mb-wraz-z-wykonaniem-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-nowowiejska-w-m-pogroszew/#

 

Kolejna akcja krwiodawstwa

Email Drukuj PDF

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 21 lutego 2016 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 12.30.

Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN.

 

Remont ul. Poprzecznej i Rataja

Email Drukuj PDF

Coraz śmielej mówi się o kolejnej dużej inwestycji drogowej, która może zostać zrealizowana na terenie gmin Stare Babice oraz Ożarów Mazowiecki. Sprawa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja w gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzecznej w Starych Babicach (Topolin, Borzęcin Duży). Prace nad tym projektem rozpoczęły się wiele miesięcy temu.

Aby przystąpić do realizacji zadania należało przygotować odpowiednie projekty i uzgodnienia, przeprowadzić negocjacje w zakresie wykupu gruntów oraz przygotować wnioski o uzyskanie dofinansowania. Z uwagi na wysokie koszty (remont drogi, budowa ronda, odwodnienie, chodniki, zatoki autobusowe) inwestycja może być zrealizowana wyłącznie z udziałem wkładu finansowego pochodzącego od kilku samorządów tj. Gminy Stare Babcie, Gminy Ożarów Mazowiecki, Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kluczowym jest również uzyskanie środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach tzw. "schetynówki".

Jak czytamy na łamach gazety Wawa West wojewoda mazowiecki zatwierdził właśnie wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, na której znalazł się Powiat Warszawski Zachodni.

"30 listopada 2015 roku wojewoda mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016. Powiat warszawski zachodni znajduje się na liście z kwotą dofinansowania w wysokości 3 mln złotych. Inwestycja będzie dotyczyła rozbudowy drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja w gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzecznej w Starych Babicach wraz z wykonaniem ronda.

(...)

Źródłami finansowania realizacji programu są środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczane przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych."

Źródło: Wawa West Bezpłatny dwutygodnik lokalny nr 5, 10 grudnia 2015

Z niecierpliwością wyczekujemy informacji, że "wstępna lista rankingowa" jest oficjalną listą do realizacji. Dobrym prognostykiem jest to, że Powiat Warszawski Zachodni jako inicjator zadania ma doświadczenie w realizacji inwestycji z udziałem środków tzw. "schetynówki" a prace nad tym przedsięwzięciem są już dalece zaawansowane.

 

 

Malowanie bombek choinkowych w naszej parafii

Email Drukuj PDF

W sobotę, 5 grudnia 2015 roku od wczesnych godzin przedpołudniowych w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym było gwarno i tłoczno. Tego dnia właśnie odbywała się akcja malowania bombek choinkowych przez dzieci z Parafii Borzęcin. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z udziałem Księży, Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, miejscowych radnych oraz samych mieszkańców.

Wyposażeni w bombki, brokaty, cekiny, koraliki, farbki i piórka nasi najmłodsi przystąpili do dzieła, któremu przyświecał szczytny cel. Ręcznie zdobione i niepowtarzalne ozdoby choinkowe miały zostać sprzedane w naszym kościele a dochód uzyskany w ten sposób miał zasilić Caritas parafialny przygotowujący paczki świąteczne dla potrzebujących.

 

Więcej…
 


Strona 5 z 83
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Czy jesteś zadowolony z systemu odbioru odpadów w Gminie?

Czy jesteś zadowolony z systemu odbioru odpadów w Gminie?
 

Z początkiem 2010 roku mamy

Użytkowników : 213405
Artykułów : 505
Zakładki : 8
Odsłon : 779018

Reklama

Wybrane zdjęcia

8.JPG
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Koszulki www.borzecin.eu

Prześlij nam ciekawe zdjęcie lub artykuł dotyczący Borzęcina czy okolic a otrzymasz wyjątkową i unikalną koszulkę www.borzecin.eu. Każda aktywność związana z borzęcińskim Portalikiem (również aktywność na Forum) będzie nagradzana!

Stare zdjęcia

Jeżeli jesteś w posiadaniu starych zdjęć Borzęcina lub okolic poinformuj nas o tym. Zaprezentujemy je na stronie!

Czas Warszawa