Spotkanie z mieszkańcami 23.11.2016r.

Drukuj

Zdjęcia: http://www.babice.waw.pl/

W dniu 23 listopada 2016 roku, o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Pan Marcin Zając, Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński, przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice, pracownicy Urzędu Gminy a także radni i sołtysi miejscowości Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin. Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań poczynionych na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, a także omówienie bieżących problemów, które związane są z naszymi miejscowościami.

Z dotychczasowych inwestycji wskazano na:

- siłownię plenerową na skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym,

- chodnik przy ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym (prowadzący do skweru),

- prace przy monitoringu gminnym, który w części ma dotrzeć również do Borzęcina Dużego,

- uruchomieniu dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji w ulicach, które dotychczas kanalizacji nie posiadały.

Omówiono:

- prace w zakresie remontu drogi powiatowej ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin,

- rozbudowy oświetlenia w 2017 roku, w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Kosmowskiej (dot. obrębu ulic Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, Dzikiej Róży),

- wykupu i utwardzenia ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały (pomiędzy ul. Warszawską a Trakt Królewski),

- progów zwalniających na ul. B. Chrobrego (inwestycja realizowana będzie w 2017 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego);

- prace w zakresie regulacji stanu własności gruntów pod budowę chodników (wykupy gruntów pod chodniki) na ul. B. Chrobrego i Batorego w miejscowości Topolin,

- utwardzenia ulicy Batorego w miejscowości Topolin,

- budowy w 2018 roku ostatniego odcinka ul. Kosmowskiej, który administracyjne znajduje się w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Trudnymi tematami były:

- budowa chodnika przy ul. Kosmowskiej

oraz

- stan drogi wojewódzkiej ul. Jana III Sobieskiego.

W kwestii budowy chodnika (a właściwie traktu pieszo-rowerowego) na ul. Kosmowskiej, Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński wskazał, że są zaplanowane pieniądze na wykupy gruntów w 2017 roku. Po wykupach można przystąpić do dalszych prac nad chodnikiem. Mieszkańcy wskazali jednak, że wykupy te są, ich zdaniem zbyt, szerokie i w znaczny sposób ingerują w działki (potrzeba przebudowy płotów i przyłączy). Padł postulat aby zawęzić dotychczasowe plany budowy traktu pieszo-rowerowego (którego przebieg wymaga miejscami wykupu 6 m szerokości gruntu) i zbudować zwykły chodnik.

W kwestii stanu drogi wojewódzkiej, ul. Jana III Sobieskiego, padło kilka konstruktywnych pomysłów, nad którymi należy się pochylić, m. in. uruchomienie autobusu szkolnego dla dzieci przez miejscowość Topolin, ul. Poprzeczną, Chrobrego, Sobieskiego.

Stan drogi wojewódzkiej nr 718, ul. Jana III Sobieskiego jest zagrażający życiu i zdrowiu użytkowników, w tym dzieci udających się do Szkoły. Ulica nie posiada chodnika, poboczy, oświetlenia, porastają ją stare duże drzewa a dopuszczono do ruchu po niej samochody ciężarowe.

Stanowisko Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa Mazowieckiego jest takie, że mają świadomość złego stanu drogi, dlatego na lata 2017-2018 zaplanowali zrobienie projektów budowlanych dla przebudowy, a w dalszej perspektywie prace budowlane. Dla mieszkańców oznacza to tyle, że w ciągu najbliższych co najmniej 5 ze strony MZDW prawdopodobnie nie zadzieje się nic, co realnie poprawiłoby bezpieczeństwo na drodze.

Padła propozycja, zaproszenia Marszałka Województwa Mazowieckiego na rozmowy, aby na własne oczy przekonał się o jakim stanie drogi mówimy.

Kolejną propozycją było, aby po zrobieniu planów przez MZDW Gmina przejęła drogę w zarząd i ją wyremontowała na odcinku leżącym po stronie Gminy Stare Babice. Wszystkie propozycje wymagają jednak dalszej analizy, która podjęta zostanie w najbliższym czasie. Coraz głośniej mówi się jednak o pomyśle zablokowania tej drogi aby zwrócić uwagę właściwych władz tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego na stan drogi.

W kolejnej części spotkania Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Pan Marcin Zając opowiedział o działaniach w skali całej Gminy, w tym o postępach w budowie nowej placówki oświatowej w Zielonkach, a także o tym jak planowana reforma oświaty może wpłynąć na nasze lokalne uwarunkowania.

Dobrym zwyczajem jest, że spotkania z mieszkańcami w naszej miejscowości przebiegają w kulturalnej i konstruktywnej atmosferze, co wszyscy zgodnie sobie cenią. Tak było też i tym razem, za co organizatorzy serdecznie dziękują.