Informacja dotycząca remontu ul. Poprzecznej

Drukuj

2 lipca 2015 wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4121W, ul. Poprzecznej i Rataja wraz z wykonaniem ronda.

W związku z tym Starosta Warszawski Zachodni wystosował Obwieszczenie nr 7/15 z dnia 7 lipca 2015 roku. Dokładna informacja i stosowne Obwieszczenie zamieszczone zostały na stronie Urzędu Gminy:

http://www.stare-babice.pl/pl/news/obwieszczenie-0