Remont ul. Poprzecznej i Rataja

Drukuj

Coraz śmielej mówi się o kolejnej dużej inwestycji drogowej, która może zostać zrealizowana na terenie gmin Stare Babice oraz Ożarów Mazowiecki. Sprawa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja w gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzecznej w Starych Babicach (Topolin, Borzęcin Duży). Prace nad tym projektem rozpoczęły się wiele miesięcy temu.

Aby przystąpić do realizacji zadania należało przygotować odpowiednie projekty i uzgodnienia, przeprowadzić negocjacje w zakresie wykupu gruntów oraz przygotować wnioski o uzyskanie dofinansowania. Z uwagi na wysokie koszty (remont drogi, budowa ronda, odwodnienie, chodniki, zatoki autobusowe) inwestycja może być zrealizowana wyłącznie z udziałem wkładu finansowego pochodzącego od kilku samorządów tj. Gminy Stare Babcie, Gminy Ożarów Mazowiecki, Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kluczowym jest również uzyskanie środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach tzw. "schetynówki".

Jak czytamy na łamach gazety Wawa West wojewoda mazowiecki zatwierdził właśnie wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie, na której znalazł się Powiat Warszawski Zachodni.

"30 listopada 2015 roku wojewoda mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016. Powiat warszawski zachodni znajduje się na liście z kwotą dofinansowania w wysokości 3 mln złotych. Inwestycja będzie dotyczyła rozbudowy drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja w gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzecznej w Starych Babicach wraz z wykonaniem ronda.

(...)

Źródłami finansowania realizacji programu są środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki przeznaczane przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych."

Źródło: Wawa West Bezpłatny dwutygodnik lokalny nr 5, 10 grudnia 2015

Z niecierpliwością wyczekujemy informacji, że "wstępna lista rankingowa" jest oficjalną listą do realizacji. Dobrym prognostykiem jest to, że Powiat Warszawski Zachodni jako inicjator zadania ma doświadczenie w realizacji inwestycji z udziałem środków tzw. "schetynówki" a prace nad tym przedsięwzięciem są już dalece zaawansowane.