Przetarg na remont ul. Poprzecznej i Rataja

Drukuj

W dniu 3 marca 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 4121W ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew. Na stronie zamieszczono m. in. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz określono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert na dzień 25.03.2016. Jako termin wykonania zamówienia wskazano 15.10.2016 roku. Informacja o wynikach przetargu po 25.03.2016 roku. Szczegółowe informacje na:

http://www.zdp.pwz.pl/przetargi/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4121w-ul-rataja-gm-ozarow-mazowiecki-ul-poprzeczna-gm-stare-babice-dl-447615-mb-wraz-z-wykonaniem-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-nowowiejska-w-m-pogroszew/#