Kolektory słoneczne w Borzęcinie

Administrator
Drukuj

W dniu 19.01.2010 roku w na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie odbyło się spotkanie mieszkańców naszej miejscowości z władzami gminy w sprawie możliwości przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego dla projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Sądząc po frekwencji spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Kolektory słoneczne, pisząc w dużym uproszczeniu, czerpią energię cieplną z promieni słonecznych i wykorzystują ją do podgrzewania wody w naszych domach. Nie nadają się do ogrzewania pomieszczeń. Koszt instalacji takich kolektorów dla przeciętnego, czteroosobowego  gospodarstwa domowego to około 15.000,00 zł. z czego ok. 85% może być sfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Z prostego rachunku wynika więc, że wykładając ze swojej kieszeni ok 2-3 tyś. zł. możemy mieć kolektory.

Żeby tak się stało, Gmina musi wystąpić do jednostki wdrażania programów unijnych przy Wojewodzie z wnioskiem o dofinansowanie. Władze gminy aby mieć pewność co do ilości zainteresowanych inwestycją, w połowie lutego tego roku, podadzą do publicznej wiadomości wzór umowy, która zawierana ma być z mieszkańcami chętnymi na zainstalowanie kolektorów w ich gospodarstwach. Pamiętajmy jednak, że podpisanie teraz umów jest jedynie drogą do ubiegania się o dofinansowanie. Pozytywna ocena wniosku warunkuje dalszą drogę inwestycji.

Jak poinformowano na spotkaniu oszczędność wydatków ponoszonych na ogrzewanie wody, po zainstalowaniu takich kolektorów sięga średnio 50% w skali roku. Ze względu na uwarunkowania pogodowe w naszym regionie kolektory będą najbardziej wydajne w miesiącach kwiecień - październik, wtych miesiącach oszczędność sięgać może 100%. W zimę jednak mimo wszystko nie obejdzie się bez tradycyjnej instalacji grzewczej.

Przy realizacji inwestycji Gmina będzie jedynie pośrednikiem. Właściwym inwestorem będzie właściciel domu.

Jeżeli propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem i mieszkańcy będą chętni do podpisywania umów na realizację zadania w miesiącach maj-czerwiec tego roku Gmina złoży wniosek o realizację inwestycji. Z uwagi jednak na dość długi czas rozpatrywania wniosku, zakładając, że zostanie uznany, początku inwestycji należałoby spodziewać się w I połowie 2011 roku.

No cóż w obecnych czasach czerpanie z wszelkiego rodzaju źródeł energii alternatywnej jest z pewnością interesującym zjawiskiem ja zalecam jednak dokładną kalkulację czy taka inwestycja naprawdę nam się opłaca. Szczegółowe informacje na www.babice-stare.waw.pl