Plan Rozwoju Miejscowości

Drukuj

W dniu 16.02.2010 roku na sali gimnastycznej w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie sołeckie w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości (Borzęcin) na lata 2010-2017.

Plan Rozwoju Miejscowości jest dokumentem wymaganym do ubiegania się o środki pochodzące z Unii Europejskiej, w związku z powyższym gmina opracowała taki dokument, w którym wyszczególniono zadania, które począwszy od 2010 roku realizowane będą w naszej miejscowości:

Lp.                   Nazwa zadania                         Koszt szacunkowy     Termin wykonania

1.         Urządzenie skweru u zbiegu                                                                               

           ulic Warszawskiej i Spacerowej                       200 000 zł.                  2010 rok

2.         Budowa garaży

            Ochotniczej Straży Pożarnej

            w Borzęcinie Dużym

            wraz z punktem bibliotecznym                         800 000 zł.                2010-2011r.

3.         Termomodernizacja budynku komunalnego

            w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia)            120 000 zł.                 2010 rok

4.         Projekt i rozbudowa Zespołu                                                                                          Szkolno Przedszkolnego wraz z parkingiem     1 300 000 zł.               2010-2013r.

5.         Budowa pętli autobusowej                                 150 000 zł.              2010 rok

6.         Budowa chodników                                            400 000 zł.             2011-2017r.

7.         Rozbudowa oświetlenia                                     350 000 zł.              2011-2017r. 

             Plan Rozwoju Miejscowości został zatwierdzony na spotkaniu, jednak aby był dokumentem prawnie usankcjonowanym będzie jeszcze zatwierdzany na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Czy zadania ujęte w Planie są wystarczające? Zapraszam do dyskusji na forum!