Bezpieczeństwo-informacje ogólne

Drukuj

W tym dziale wskazujemy Ci właściwe służby działające na terenie naszej miejscowości. Są to w szczególności:

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach;

Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu;

Straż Gminna Gminy Stare Babice;

Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym.

Klikając w poszczególne działy znajdujące się z lewej strony Menu uzyskasz kolejne szczegółowe informacje.